Bomengranulaat XL

Bomengranulaat XL

Voor de aanplant van bomen voor zwaarder belaste wegen heeft J.K. van den dool BV het Bomengranulaat nauwkeurig samengesteld. Wij leveren het ideale Bomengranulaat XL op basis van een eerste soort vulkanisch gesteente (Lava 16-32). Dit specifieke Bomengranulaat heeft diverse functies; enerzijds vormt het een voedingsgrond voor de bomen, anderzijds zorgt het voor een stabiele ondergrond voor verhardingen. Wij kunnen elke samenstelling leveren conform uw wensen en voorschriften.

Eigenschappen
• toe te passen onder zwaar belaste bestratingen
• gezonde wortelgroei van de boom
• goede capillaire werking
• goede beluchting
• grote wateropslagcapaciteit
• zorgt voor voldoende stabiliteit van de boom
• geen wortelopdruk in bestrating
• uitstekende groeibasis voor bomen
• duurzaam door toevoeging van natuurlijke compost

Samenstelling Bomengranulaat XL
Gradatie 0 – 32 mm
Organische stof 3½ – 5%
Cu-waarde
Zuurgraad pH-KCI  5 – 7½
Lutum max 4%
D60/D10 < 3½
Geleidbaarheid (EC) < 1,4 ms/cm

Verwerking
• niet nat verwerken
• in lagen tot 30 cm verwerken
• aanbrengen 20 cm boven grondwaterpeil
• verdichten tot 1½ Mpa
• rekening houden met weersomstandigheden