Bomengranulaat XG

Bomengranulaat XG

Voor de aanplant van bomen voor zwaarder belaste verhardingen, zoals wegen, heeft J.K. van den Dool BV het Bomengranulaat XG samengesteld. Wij leveren het ideale Bomengranulaat XG op basis van een eerste soort Quarzitische Grauwacke 16-32. Door de grote hoeveelheid aan poriën vinden de wortels gemakkelijk hun weg en kan er voldoende zuurstof worden aangevoerd. Dit specifieke Bomengranulaat XG heeft diverse functies; enerzijds vormt het een voedingsgrond voor de bomen, anderzijds zorgt het voor een stabiele ondergrond voor verhardingen. Wij kunnen elke samenstelling leveren conform uw wensen en voorschriften.

Eigenschappen
• toe te passen onder zwaar belaste bestratingen
• gezonde wortelgroei van de boom
• goede capillaire werking
• goede beluchting
• grote wateropslagcapaciteit
• zorgt voor voldoende stabiliteit van de boom
• verminderde wortelopdruk in bestrating
• uitstekende groeibasis voor bomen
• duurzaam door toevoeging van natuurlijke compost

Samenstelling Bomengranulaat XG
Gradatie 0 – 32 mm
Organische stof 3½ – 5%
Poriënvolume circa 40%
Cu-waarde
Zuurgraad pH-KCI  5 – 7½
Lutum max 4%
CBR waarde  < 50%
Geleidbaarheid (EC) < 1,2 ms/cm

Verwerking
• niet nat verwerken
• in lagen tot 30 cm verwerken
• aanbrengen 20 cm boven grondwaterpeil
• verdichten tot 1½ Mpa
• rekening houden met weersomstandigheden