Recycling

J.K. van den Dool BV verhuurt afvalcontainers in diverse afmetingen. Ook kunt u bij ons terecht voor het storten van (groen)afval. Wij recyclen maar liefst 95% van het binnengekomen afval. Een groot deel hiervan is het recyclen van groenafval. Zo produceren wij compost en leveren we diverse afvalstromen aan energiecentrales. Zij verwerken dit afval en wekken hieruit groene energie op (biomassa).

Afvalverwerking

Het afval dat bij ons aangeleverd wordt, scheiden we bij JK van den Dool BV met behulp van een sorteerkraan en sorteerinstallatie. Na het machinaal voorsorteren, wordt er handmatig nagesorteerd. Het afval wordt gescheiden in diverse fracties: hout, papier/karton, plastic, puin, metalen, plantsoenafval en grond.

Maar liefst 95% van het afval dat wordt ingenomen, wordt gerecycled:

  • Puin wordt door een puinbreker gebroken tot korrelmix (korrelmix is een belangrijk product voor de wegenbouw);
  • Plantsoenafval wordt eigenhandig verwerkt tot compost;
  • Grond wordt gekeurd en opgebulkt volgens BRL 9335. Daarna wordt het geanalyseerd en – afhankelijk van de uitslag van de analyse – verwerkt of afgevoerd.
  • Het overige afval wordt gereed gemaakt voor hergebruik. Ook leveren we diverse soorten afvalstromen aan energiecentrales. Zij verwerken dit afval en wekken hieruit groene energie op (biomassa).

Groenrecycling

Compost en organische stoffen
Naast het samenstellen van grond, wordt ook compost samengesteld bij J.K. van den Dool BV. Groenafval dat wordt ingenomen, wordt op eigen terrein gehakseld en versnipperd tot fijn materiaal. Via een ingenieus beluchtingssysteem en zeefproces wordt het binnen enkele maanden verwerkt tot compost. Het restmateriaal wordt afgevoerd naar energiecentrales voor verwerking tot groene energie (biomassa).

J.K. van den Dool BV verkoopt naast zelf gefabriceerde compost ook organische meststoffen van DCM. DCM Mix 2 geeft maar liefst honderd dagen voeding voor een rustige en gelijkmatige groei en goede inworteling. Voor het gazon is er de gazonmeststof DCM Gazon Pur, dat zorgt voor een rustige groei zonder extra maaibeurten en een indirecte werking tegen mos. DCM Groen-kalk is het middel om de ph-waarde van uw tuin op peil te brengen. Dit zorgt voor een mooie groene en dichtbegroeide grasmat.

Biomassa

Het groenafval dat wordt ingenomen, wordt een aantal maal per jaar op eigen terrein gehakseld en versnipperd tot fijn materiaal. Via een ingenieus belichtingssysteem en zeepproces wordt het binnen enkele maanden verwerkt tot het eindproduct supercompost. Het restmateriaal wordt gereed gemaakt voor hergebruik en afgevoerd naar energiecentrales. Zij verwerken het afval verder en wekken er groene energie uit op. Dit heet biomassa.

Verhuur

J.K. van den Dool BV beschikt over diverse (grondverzet)machines en vrachtwagens die – indien beschikbaar – gehuurd kunnen worden. Verhuur is altijd per dag. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie en tarieven.