Teelaarde

Teelaarde

Teelaarde verbetert de structuur van uw bodem en verrijkt het bodemleven. Het materiaal is met veel zorg samengesteld en bestaat uit bodemmateriaal van mineralen en uitgerijpte organische stoffen. Teelaarde wordt gebruikt voor het ophogen van gazon, border, plantsoen etc.

Eigenschappen
• voor aanvullen en ophogen van tuinen en plantsoenen
• grondverbetering in gebieden met een slechte bodemstructuur
• ideaal te gebruiken voor de ondergrond van een gazon
• goed water doorlatend
• uitstekende groeibasis voor vaste beplanting
• goede beluchting
• vrij van verontreinigingen
• gemakkelijk te verwerken

Keurmerk
Wij leveren het product Teelaarde uitsluitend volgens het BSB keurmerk. Wij zijn door de overheid gecertificeerd volgens het BRL 9335-4 certificaat. Dit houdt in dat wij diverse soorten grond kunnen samenstellen onder het keurmerk. Op onze afleverbon staat het keurmerk aangegeven met certificaatnummer (EC-SIK-35019). Ook kunnen wij op aanvraag een grondbewijs leveren.

Samenstelling Teelaarde
Organische stof  > 5 – 8%
Gradatie 0 – 15 mm
Zuurgraad pH-KCI 6 – 8
Lutum max 4%
Geleidbaarheid (EC) < 1,5 ms/cm
onder protocol BRL 9335-4 geleverd

Verwerking
• niet nat verwerken
• te gebruiken bij minimaal 5 cm ophogen
• verdichten tot 1½ Mpa
• rekening houden met weersomstandigheden