GreentoColour®

GreentoColour®

Een geslaagde beplanting met een hoogwaardige uitstraling en minimaal onderhoud. Dat is de doelstelling van de samenwerking tussen Griffioen Wassenaar BV en J.K. van den Dool BV met het product GreentoColour®.

Vernieuwde samenstelling op maat
Wat voor een soort ondergrond is er? Mogen er honden op uitgelaten worden? Moet er onkruid onderdrukt worden? Wordt erop gelopen? Kan er in de winterperiode veelvuldig strooizout in de bodem terecht komen? Allemaal relevante vragen die van invloed zijn op de keuze van de grondsoort. Als oplossing zijn er drie GreentoColour® bodemverbeteraars samengesteld: Meng-substraat, Basis en Buffer. En welke samenstelling u ook nodig heeft, onze GreentoColour® bodemververbeteraars kunnen volledig biologisch samengesteld worden.

Organische meststoffen
Zichtbaar en onzichtbaar is de bodem soms onderhevig aan de grillen van mens en natuur, met een verschraling van de grond tot gevolg.  Door het gebruik van GreentoColour® wordt een flinke hoeveelheid organische meststof aan de bodem toegevoegd. GreentoColour® bestaat voor 10 procent uit effectieve organische stof, waardoor het voeding- en waterbufferend vermogen van de bodem sterk wordt verbeterd. Gevolg: beplanting slaat beter aan, droogt minder snel uit en groeit sneller. Het bodemleven neemt toe. Van de vette regenwormen tot de voor het oog niet zichtbare bacteriën. De algehele bodemgesteldheid wordt daardoor aanzienlijk verbeterd. Dit heeft een positief effect op de groei van jonge beplanting. De biologische en organische meststoffen hebben bovendien een lange werking. Onze bodemverbeteraars zullen gedurende het groeiseizoen worden aangepast qua meststoffen. In het voorjaar richten we ons vooral op de groei van de plant zelf en in het najaar stimuleren we vooral de beworteling.

Voor tuinen en openbaar groen
GreentoColour® is een hoogwaardige, gemakkelijk te verwerken bodemverbeteraar. Het is uitermate geschikt voor bodemverbetering van openbaar groen en vaste planten en wordt veelvuldig geleverd aan gemeenten, aannemers en hoveniers, maar ook aan particulieren. GreentoColour® is leverbaar in 30-liter zakken, big bags, gelost met autolaadkraan en los gestort.

Onderhoud
GreentoColour® is onderhoudsarm; echter niet onderhoudsvrij! GreentoColour® is een zeer rijke organische bodemverbeteraar waarbij in de groeiperiode niet alleen de vaste planten een groeispurt maken. Ondanks dat het substraat voldoet aan de strenge eisen zullen in deze nieuwe stikstofrijke organische stof, 1-jarige onkruidzaden graag groeien en neerstrijken. Tijdig en adequaat onderhoud is in deze perioden extra belangrijk.

Eisen
GreentoColour® wordt aantoonbaar geleverd en voldoet aan alle hoge eisen, zowel fysisch als chemisch. Denk hierbij aan de organische stof, pH, lutum, draagkracht, voedingswaarden en met hoge milieueisen en voedingsaspecten. De bodemverbeteraar wordt periodiek getoetst op beheersing van (zaad)onkruid en is vrij van wortelonkruiden. Wij leveren het product onder certificaat BRL 9335-4.