Beton sierbestrating

Om te weten: Betontegels worden gemaakt door vermenging van zand, grind, cement en water. Een volkomen natuurlijk product dus. Bij beton kan cement een chemische reactie aangaan met water, waardoor er vrije kalk wordt gevormd. De kalk zet zich door als witte cementuitslag. Dit verschijnsel hoort bij de productie van beton en verdwijnt vanzelf. ‘Kalk-uitbloei’ zoals dit ook wel wordt genoemd, wordt daarom niet als klacht geaccepteerd.